రచన : తనికెళ్ళ భరణి, సంగీతం : వీణాపాణి
నిర్వహణ : కార్తీక్, వ్యాఖ్యానం : సుదర్శనం, దక్షిణామూర్తి
ఆడియో : ఆదిత్య మ్యూజిక్

Rs. 35/-

For Copies : Aditya Music , Hyderabad
Ph: 040 24751801,
email : info@adityamusicindia.com
& all Music Centres

సీడీలోని పాటల వివరాలు :

1. తొలిపలుకులు - మెగాస్టార్ చిరంజీవి

2. నాలోన శివుడు గలడు.. - తనికెళ్ళ భరణి, పార్ధసారధి

3. అమ్మయ్య దొరికావా..- ఎస్. జానకి

4. ఎంత మోసగాడివయ్యా శివా.. - తనికెళ్ళ భరణి

5. ఓ శివా నా శివా.. - పి.సుశీల

6. నువ్వయినా చెప్పవమా.. - తనికెళ్ల భరణి, నిత్య సంతోషిణి

7. ఈ జన్మకింతేర మల్లన -