రచన : తనికెళ్ళ భరణి, సంగీతం : వీణాపాణి
ఆడియో : ఆదిత్య మ్య

3-5-1091/7, Venkateswara colony,
Narayanaguda, Hyderabad - 500029,
Ph : 040-24751801