రచన : తనికెళ్ళ భరణి, సంగీతం : షణ్ముఖ్, గానం : పద్మశ్రీ ఎస్.పి.బాలసుబ్రహ్మణ్యం, నిహాల్, నిత్య సంతోషిణి
ఆడియో : మధుర ఎంటర్టె

Plot No. c-53, 1st Floor, Road No.1,
Jubilee Hills, Hyderabad-500 003,